Faculty of Islamic Studies

Faculty of Islamic Studies

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ramlie, Habibah @ Artini (2022)
  Modul ini menerangkan tentang kemahiran pengajaran mikro dalam Pendidikan Islam khususnya dalam aspek kemahiran menggunakan pengukuhan.
 • Ramlie, Habibah @ Artini (2022)
  Modul ini menerangkan tentang kemahiran pengajaran mikro dalam Pendidikan Islam khususnya dalam aspek kemahiran penyoalan.
 • Ramlie, Habibah @ Artini (2022)
  Modul ini menerangkan tentang kemahiran pengajaran mikro dalam Pendidikan Islam khususnya dalam aspek kemahiran variasi rangsangan.
 • Ramlie, Habibah @ Artini (2022)
  Modul ini menerangkan tentang kemahiran pengajaran mikro dalam Pendidikan Islam khususnya dalam aspek kemahiran menggunakan papan tulis.
 • Ramlie, Habibah @ Artini (2022)
  Modul ini membincangkan tentang kemahiran-kemahiran utama dalam pengajaran mikro Pendidikan Islam. Turut dibincangkan adalah kemahiran set induksi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.
 • Ramlie, Habibah @ Artini (2022)
  Modul ini membincangkan tentang sejarah awal masjid pada era Rasulullah serta peranannya pada zaman awal kemunculan dan zaman kegemilangan Islam. Modul ini juga memberikan maklumat berkaitan aspek pengurusan masjid di ...